Nhiếp Ẩn Nương

Mê Thành

Sát Phá Lang 2

Thân Phận Đặc Biệt

Đột Kích (Two Thumbs Up)

Sòng Bạc Ma Cao 2

Đấu Trường Xác Sống

Ba Điều Ước Của Quỷ

Giang Hồ Thủ Sát

Đối Đầu

Toàn Thành Giới Bị

Hoàng Phi Hồng 2

Hoàng Phi Hồng 1

Mục Tiêu

Hương Cảng Tử

Tân Vô Gian Đạo

Môn Đồ

Vô Gian Đạo

Anh Hùng – Hero 2002

Lục Vương – Ngục Tù Đẩm Máu

Chàng Trai Đến Từ Tương Lai

Đột Kích Seoul

Điệp Vụ Tối Mật

Ma Cảnh