Bảo Đao Cẩm Y Vệ

Vệ Tử Phu

Năm Tháng Vội Vã

Sam Sam Đến Rồi

Oan Gia Kiếm Khách

Vu Lan Thần Công

Chế Tạo Mỹ Nhân

Tân Thần Y Đại Đạo

Cổ Kiếm Kỳ Đàm

Mỹ Nam Khác Biệt

Nhà Số 81 Kinh Thành

Tân Hoạt Phật Tế Công

Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt

Cung Tỏa Liên Thành

Mỹ Nhân Như Họa

Kim Ngọc Lương Duyên

Ám Sát

Bạch Phát Ma Nữ

Đào Tỷ

Tiểu Thời Đại 3

Vòng Lửa Hờn Cháy

Bùa Quỷ (2014)

Bạn Cùng Lớp

Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế?