Điệp Vụ Milano

Thần Thám Đich Nhân Kiệt Phần 3

Thần Thám Địch Nhân Kiệt Phần 2

Rầm Tháng Bảy 2: Hiện Tại Và Quá Khứ

Sứ Mệnh Nội Gián

Kho Tàng Đẫm Máu

Đại Đường Huyền Trang

Sòng Bạc Ma Cao 3

Ma Thối Đèn:Chín Tầng tháp Quỷ

Đạo Sĩ Hạ Sơn

Diệp Vấn 3

Kungfu Panda 2

Ngọa Hổ Tàng Long 2: Mệnh Kiếm

Kẻ Trộm Mộ: Huyền Thoại Trở Lại

Vương Triều Đích Mỹ Nhân: Dương Quý Phi

Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi

Giải Cứu Con Tin

Đại Náo Shinjuku

Thất Cô

Đại Thánh Trở Về

Đối Đầu (Helios)

Vượng Giác Môn

Chung Quỳ Phục Ma: Tuyết Ma Yêu Linh

Kiếm Rồng