Điềm Mật Sát Khí

Linh Hồn Trong Sáng

Thâm Cung Điệp Ảnh

Bốc Lục Tông Sư

Mỹ Hầu Vương

Đẳng Cấp Quý Cô 2

Năm Năm Bị Đánh Cắp

Lãnh Chúa

Tân Thiên Long Bát Bộ

Câu Chuyện Cảnh Sát 6

Vùng Đất Chết

Tứ Đại Danh Bổ 2

Đội Đặc Nhiệm SDU

Mật Mã BBS

Tây Thi Tình Sử

Võ Tắc Thiên Bí Sử (Lồng Tiếng)

Hoa Sương

Búp Bê Ma Ám

Mối Tình Liêu Trai

Đoạn Đường Kinh Hoàng

Mỹ Nhân Đại Chiến 2

Chiến Binh Nữ Hổ

Cung Tỏa Trầm Hương

Hồi Ức Một Kỹ Nữ