Võ Tắc Thiên

Tân Thần Điêu Đại Hiệp

Thiên Sứ Chung Quỳ 2

Tân Vịnh Xuân Truyền Kỳ

Võ Tắc Thiên Bí Sử (Lồng Tiếng)

Thiếu Lâm Tàng Kinh Các

Hoàng Phi Hồng: Bí Ẩn Một Huyền Thoại

Kế Hoạch Bí Ẩn

Trường Học Kinh Hoàng

Huyền Thoại Sát Thủ

Thất Phu Chi Chiến

Đen và Trắng: Anh Hùng Du Côn

Điệp Viên Bất Đắc Dĩ

Đại Tiếu Giang Hồ

Thiết Thính Phong Vân 3

Thính Phong Giả – The Silent War (2012)

Trung Hoa Anh Hùng

Vô Cực

Hoa Đô Đại Chiến 2

Thất Tiểu Hòa Thượng

Kung Fu Vua Đầu Bếp

Chế Tạo Mỹ Nhân

Trưa Thượng Hải

Vệ Tử Phu

Ẩn quảng cáo [x]